Spannex

Spannex ( Länk)
Spannex ägs av 20 st privata företag och kooperativa föreningar verksamma på den svenska lantbruksmarknaden. Gemensamt för företagen i gruppen- ofta kallad Spannexgruppen- är att de är fristående och har en stark lokal förankring.